gepubliceerd mei 2012


Andere dimensies

We gaan langzaam over van de 3e naar de 5e dimensie. We gaan over naar het nieuwe bewustzijn. Wij kunnen langzaam maar zeker meer andere dimensies waarnemen.

In de derde dimensie hebben we gevoelens van strijd, onvrede, jaloezie macht en controle en speelt status nog een grote rol. Dit is volledig aan de aarde verbonden. In deze sferen is heel veel onbewust karma geschept (lees= oorzaak en gevolg) waardoor velen in angst leven. We gaan over naar de 5e dimensie wat wil zeggen dat we een meer geestelijk bestaan gaan lijden. In de 5e verblijven wij in het hier nu en zijn ons bewust van onze eigen individualiteit. We leven in de 5e dimensie waar zich alles tegelijk lijkt af te spelen. We gaan ontdekken dat er meerdere realiteiten tegelijk aanwezig zijn.

In deze dimensie kunnen we andere entiteiten waarnemen vanuit andere dimensies waarnemen. Voornamelijk de jongere generaties waar het nieuwe bewustzijn al is geïntegreerd hoor je veelal zeggen; mam of paps, ik zie iemand in de kamer staan. We raken meer verfijnder en kunnen daarmee andere fijnstoffelijke dimensies zien. D.w.z. zowel de geestenwereld, onze overledenen en buitenaards. Wereldwijd treden mensen naar voren om te communiceren over dit soort waarnemingen. Door het verhoogde bewustzijn, de gevoeligheid en de prikkels zijn mensen in de overgangsfase van de oude naar de nieuwe tijd zwaar over geprikkeld zijn. We zitten op dit moment in de 4e dimensie en worden heerlijk heen en weer geslingerd tussen de 3e en de 5e dimensie waardoor veel zelftwijfel en angst ontstaat. Opmerkelijk is dat de GGZ klinieken de laatste jaren overvol zijn omdat wij nog niet allemaal met dit nieuwe bewustzijn (waar alles van alle kanten tegelijk lijkt te komen) om kunnen gaan.