Belangrijk...

Alle foto's zijn genomen tijdens workshops, lezingen en reizen die ik georganiseerd heb. Hiermee zijn de foto's eigendom van Paraholon en mogen alleen met schriftelijke toestemming gebruikt worden voor publicatie. Deelnemers die deel genomen hebben aan workshops, reizen en lezingen verlenen automatisch toestemming voor het publiceren van de foto's op de website, nieuwsbrieven, en alle andere  media van Paraholon. Tenzij  vooraf schiftelijk kenbaar gemaakt is dat  men niet gefotografeerd en/ of gepubliceerd wenst te  worden. Op alle onderdelen zoals; teksten, foto's, filmpjes workshops en reizen geldt auteursrecht en Copyright 2008-2016 Paraholon, Desireé G.E. van Toor.