PH ZORG NOORD NEDERLAND

Nadat ik een jaar als projectmanager in een Semioverheidsinstelling gewerkt had en zelf tegen een burn-out aan zat, startte ik In 2009 mijn tweede bedrijf PHZORG NOORD NEDERLAND opgericht met als doel om mensen die langdurige zorg nodig hadden te begeleiden bij de structuurindeling van de dag en om de zelfredzaamheid en keuzevrijheid zo lang mogelijk te behouden.

Langzaam ontstond er een verschuiving binnen PHZORG NOORD NEDERLAND, Het signaal was dat regel en wetgeving intens verwarrend bleek voor zowel cliënt als zorgverlener. De druk voor cliënt en zorgverlener werden dermate groot dat mijn focus vanuit PHZORG NOORD NEDERLAND zich meer begon te richten op Mediation tussen burger en instelling, bezwaarprocedures tegen overheid, Gemeentes, Jeugdzorg en andere instellingen.

Het signaal wat ik opving was dat zorgverleners en maatschappelijke dienstverleners vaak gebukt gingen onder een uitpuilende caseload en overwerkt raakten door de druk die het systeem hen oplegde. Dit zelfde gold ook voor de ouders, kinderen en andere mantelzorgers rondom van langdurig zieken/ gehandicapten en probleemgezinnen. Vaak had men geen idee van de bureaucratie  waar ze in terecht kwamen en hierdoor voortdurend in angst zaten fouten te maken.

Daarnaast lag de werkdruk dermate hoog dat er meer zorg, hulp en maatschappelijke dienstverleners in burn-out situaties terecht kwamen.

Vanuit deze signalen begon ik onder de naam PHZORG NOORD NEDERLAND  te richten op ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers, hulp, zorg en maatschappelijke dienstverleners. Hoe kun je nu gebruik maken van de diensten van PH ZORG NOORD NEDERLAND?

Allereerst zien wij jou als mens en niet als zorg/ maatschappelijk dienstverlener of therapeut.

Vanuit dit gegeven kun je begeleid en gecoached worden.

Wanneer individuele begeleiding?

Burn-out

Rouwverwerking

Scheiding/ verbreking van een relatie.

Psychosociale begeleiding

Traumabegeleiding

Bewustwording

Workshops: 

  • Angsten bestaan niet met paarden!( voor hulp/ maatschappelijke dienstverleners) 

Mindfullnes en natuur met paarden! (voor iedereen)

Natuurlijk leiderschap met paarden!(voor leidinggevenden)

Alle workshops worden aangeboden als volledige dagworkshops.  De worskshops kunnen ook geboekt worden als bedrijfsuitje of teambuildingsdagen. 

Voor meer informatie  info@paraholon.nl 


Astroloog Desirée G.E. van Toor

Copyright  ParaHolon-PH Zorg 2008-2018