De laatste nieuwtjes over de planeten, horoscopen en alles op het gebied van spiritualiteit en zelfontwikkeling

Astroloog Desiree van Toor Publicaties

Volwaardige astrologie gaat dan ook verder dan alleen jouw sterrenbeeld in de krant of een tijdschrift. Het biedt een krachtige manier om niet alleen inzicht in persoonlijkheid en temperament te krijgen, maar ook de uitdagingen en kansen van het leven ten volste te leren benutten. Lees hieronder de planetaire invloeden op ons wezen en geniet van de fascinerende patronen die het universum ons laat zien.


Blijf op de hoogte van de laatste spiriutele en Astrologische verandering en schrijf je direct in voor de maandelijkse Astrologische forecasts. Deelname is uiteraard gratis. Ga na Astrologische Forecasts.

Geen tijd, bekijk dan de video's hieronder......

Veel kijk en leesplezier 😏

Het ontwaken van Tweelingzielen! Juni/ juli 2020

Langzaam openen zich weer de deuren, nadat we in een bezinningsperiode van een aantal maanden zaten en velen het zwaar hadden door de gevolgen van het covid-19. Maar achter de schermen speelt er zich iets magisch af, waar we binnenkort in de fysieke wereld de vruchten van kunnen plukken. De mensen die erg gevoelig zijn kunnen de schoonheid en magie van de nieuwe tijd al waarnemen waar de Tweelingzielen en zielsverwanten een centrale rol zullen vervullen. Zoals ik eerder schreef in het artikel over de 5e dimensie is Venus, de planeet van schoonheid en verbinden, op dit moment hard aan het werk en weeft zij met haar magische energieën een prachtig bloemenmotief in ons heelal en zal ze in de periode mei tot eind juli haar prachtige werk in de fysieke wereld tonen.

De Nieuwe tijd en Corona….

Deze periode, waar we met elkaar in zitten lijkt erg onzeker nu we door de maatschappelijke beperkingen in één klap in de 5e dimensie gezet zijn en we geforceerd werden om ons emotioneel volledig los te koppelen.  Geen familiebezoekjes, etentjes en feestjes meer.  En toch, niets is wat het lijkt! Want dit is de start van de nieuwe tijd, oftewel: het Aquarius tijdperk.  We komen nu met zaken in aanraking wat we nog niet eerder mee hebben gemaakt. Waar we nog geen protocollen voor kennen en worden we gedwongen, zowel op nationaal niveau als op internationaal niveau, samen te werken. En dit is zo typisch Venus, de planeet van relateren en verbinden. Dit betekent ook op persoonlijk niveau dat we oude systemen en gedragspatronen los moeten laten en ons open moeten stellen voor al het nieuwe en moois wat het universum ons zal bieden.


De Astrologische klok blijft tikken…….

Het bijzondere van dit moment is dat Venus gemiddeld één keer in de 105 jaar iets heel speciaals doet. Ze loopt één keer in de 105 jaar voor de zon langs, wat een Astronomisch bijzonder event is en bijzonder van invloed is op het proces waar de Tweelingzielen en zielsverwanten in zitten.

Venus wandelde in 2004 en in 2012 in al haar schoonheid, in het teken Tweelingen voor de Zon langs en gaf zich volledig over en versmolt, zoals Tweelingzielen dat zo goed kunnen, met de zon. Haar individualiteit opgevend voor een hoger doel. 2004 en 2012 waren daarom hele intens belangrijke periodes voor de (oude) zielen die hun Tweelingziel zouden ontmoeten of hebben ontmoet.

Kijk naar 2004 en 2012, wat speelde er in jouw leven. Voor diegene die alleen in een romantische context denkt aan de Tweelingziel en zielsverwanten, moet ik je een beetje teleurstellen.  

Vanaf 2004 werden we namelijk geconfronteerd met onze schaduwzijde en karma via een ander persoon en was het waarschijnlijk helemaal niet zo gezellig en romantisch, zoals beschreven staat op het internet.  Je kreeg de kans om veel (familie en persoonlijk) karma uit te werken en je schaduwzijde via een andere persoon onder de loep te nemen.

Venus zal vanaf mei weer hetzelfde pad in Tweelingen afleggen zoals ze dit in 2004 en 2012 deed. Dus tijd om op terug te blikken en te kijken hoe jij inmiddels een compleet en bewust persoon bent geworden. Maar we zijn er nog niet….

Belangrijk om te weten is dat ons universum het beste met ons voor heeft en wil ons universum dat wij volledig zuiver en oprecht naar onszelf zijn.  

Klein addertje onder het gras met Venus Retrograde…..

De Kosmos is de Kosmos en zal je daarom in de periode tussen 13 mei 2020 en eind juli 2020 nog een keer testen of jij zuiver bij jezelf kunt blijven en mogelijk een ex of personen uit je verleden op je pad te zetten, waar je opnieuw met emotionele afhankelijkheid te maken krijgt, een verleidelijk financieel project waar je na 25 juni achter gaat komen dat het een financiële aderlating is. Of je andere uiterlijke zekerheden aanbieden die je glans beloven maar dofheid geven. Wacht met het nemen van beslissingen en gebruik deze periode voor zelfreflectie en het werken aan zelfliefde.

Venus Retrograde in Tweelingen is een geweldige tijd om je creativiteit aan te boren. Zodat de schoonheid van Venus zich via jouw creativiteit kan manifesteren en zal Venus Retrogade weer een trigger voor de Tweelingzielen en zielsverwanten zijn.

Dit is een ontzettend belangrijke periode om te werken aan je zelfliefde, je schoonheid van binnenuit te bekijken en vooral te ervaren. Om je vervolgens open te stellen voor je Tweelingziel. Want de intentie en taak van Tweelingzielen is niet meer en niet minder een zielenafspraak om in dit leven bij elkaar te komen en veranderingen binnen het collectief aan te brengen door samen te werken.


De pijn en verdriet van oude zielen……

De mensen die in deze generatie, de generatie hiervoor en de generatie hierna hun Tweelingziel ontmoeten zijn de incarnaties van hele oude zielen die meehelpen met deze grote bewustzijnsverschuiving van de 3e naar de 5edimensie. En precies dit maakt de verbindingen tussen tweelingzielen heel moeilijk. Voor 2000 jaar geleden werden mensen meer verbonden vanuit Spiritueel oogpunt. Ongeveer tweeduizend jaar geleden veranderde dit toen we net als nu in een grote bewustzijnsverschuiving zaten. Destijds gingen we over naar het Vissentijdperk waar we het goddelijke buiten ons zelf gingen zoeken. We zagen dat de Islam en het Christendom sterk begon op te komen waar elkaar helpen en afhankelijkheid centraal stond. Vanaf de vroege middeleeuwen werden we dan ook verbonden met niet al te oprechte beweegredenen. Vaak was macht, status en politiek een reden om mensen met elkaar te verbinden. Hierdoor hebben we een vertekend beeld gekregen in het aangaan van verbindingen, is er ontzettend veel karma geschept en raakten de Tweelingzielen steeds verder van elkaar verwijderd. Door de incarnaties heen raakten ze verwikkeld in bloedlijnen waar veel karma was en kwamen ze daarin vast te zitten. Nog een enkeling zou zijn of haar Tweelingziel in het fysieke leven ontmoeten.


De aantrekkingskracht van Tweelingzielen….

Nu we overgaan van Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk, trekken de Tweelingzielen elkaar weer massaal aan om de mensheid te ondersteunen bij deze grote bewustzijnsverschuiving. Het probleem is alleen dat als jij je Tweelingziel in dit leven ontmoet, onmiddellijk alle emoties en angsten geactiveerd worden doordat jij je Tweelingziel ontmoet in meerder dimensies tegelijk.

Hoe is dit nu mogelijk? Je Tweelingziel ontmoeten in meerdere dimensies tegelijk? Doordat Tweelingzielen incarneren om een bijdrage te geven aan de collectieve veranderingen staan zij op een ander niveau als de meesten van ons.

Als jij je Tweelingziel ontmoet hebt ben je als het ware met een voet in de 3e dimensie geboren. In de 3e dimensie zit al jouw persoonlijk karma en de herinnering van jouw bloedlijn en jouw opvoeding en met een andere voet sta jij in de 5e dimensie waar je extreem zelfstandig wilt zijn en zeker wat rebelse

trekjes tegenover je familie of opvoeding gevoelt zult hebben. Je zult je in de eerste instantie anders voelen als de rest van de familie. Je zult hoogst waarschijnlijk een hele andere smaak en interesses hebben. De eerste levenshelft zal je geprobeerd hebben om erbij te horen.

Kenmerkend is het vooral het wegcijferen in de eerste levenshelft en niet durven praten over jouw manier van denken of jouw innerlijke beleving.


De overgang van de 3e naar de 5e dimensie…..

In de overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk zal de grootste verandering zijn dat we de 3edimensie, waar emotionele afhankelijkheid centraal stond, overgaan naar innerlijke zelfstandigheid. Wil je meer weten over de dimensies kijk dan op mijn YouTube-kanaal “Desiree van Toor”

Vanaf de jaren 70 zien we dat langzaam maar zeker het macho-jager beeld van de man en het verzorgende, onderdanige vrouwbeeld aan het verdwijnen is. Kort gezegd gaan wij naar een Androgeen bestaan en zijn de Tweelingzielen hier de voorlopers op. Alles wat we kunnen bedenken zal nu in tegenstelling gaan.  Tijdens mijn vijftienjarig onderzoek naar het bestaan van Tweelingzielen bleek dat de mannelijke tak van Tweelingzielen een vrouwelijke ziel hebben. Hierdoor zijn ze extreem gevoelig en hebben moeite om het leven op de rit te krijgen. Ze zijn vaak wat aan de passieve kant en kunnen overweldigende gevoelens ervaren. De vrouwelijke takken van Tweelingzielen daarentegen hebben een mannelijke ziel en zijn vaak extreem zelfstandig. Op dit moment zien we ook dat deze vrouwen zelfstandige functies hebben, zelfstandig ondernemer zijn of de ambitie hebben om volledig zelfstandig te worden.

Waarvan we in 2008 nog dachten dat Tweelingzielen een fantasie was, zien we nu dat de ontmoetingen tussen Tweelingzielen een compleet alchemistisch proces op gang brengt. En tijdens de eerste ontmoeting ervaar je dan ook een vonkje van het hoogst goddelijke wat zo ontzettend verslavend werkt en jij je Tweelingziel niet meer los kunt laten.

De verbinding met je Tweelingziel is het hoogst goddelijke wat we in de westerse wereld kunnen bereiken. Namelijk de versmelting van het vrouwelijke en mannelijke principe.

Zoals Karl Gustav Jung in de jaren 60 al schreef zou dit een periode worden van collectieve verwarring. We zien buiten de Tweelingzielen en zielsverwanten om dat er vanaf 1999/ 2000 transgender enorm heeft toegenomen en er veel genderverwarring is. Mannen durven niet meer te jagen en de vrouwen zijn het beu om alleen voor gezin en kinderen te zorgen.


Help, ik heb mijn Tweelingziel ontmoet…..

En als jij je Tweelingziel daadwerkelijk ontmoet hebt, zit je hoogstwaarschijnlijk nog in een 3d leven met gezin, kinderen of andere verplichtingen en zal je zware keuzes moeten maken. Vergeet niet dat we ten alle tijden keuzevrijheid hebben, alleen zal jouw ziel, die ervoor gekozen heeft om in deze tijd geboren te worden en in dit leven jouw Tweelingziel te ontmoeten, keuzes die niet bij jouw zielsontwikkeling passen, jouw mogelijk een andere kant op stuurt als dat je voor jezelf had bedacht.

Bekijk wie je vanaf 2004 bent geworden, hoe je gegroeid bent en let op de toevalligheden die niet toevallig zijn.

Vanaf 18 juni zal Mercurius teruglopen in het teken Kreeft en krijg je opnieuw de kans om je huidige emotionele behoeftes, huis, gezin en familie te onderzoeken en kritisch naar je omgeving te kijken. Dit jaar zal sterk in het teken staan van groot karmische inzichten grote veranderingen doordat acht planeten terug gaan lopen. Meer over de karmische inzichten in mijn volgend artikel over

Voor meer informatie over Astrologische consulten, neem dan direct contact op.


Auteur: Desiree G.E. van Toor

Copyright Paraholon WTC 2008-2020Ja, ik wil dolgraag de Astrologische nieuwsbrief ontvangen !!