De laatste nieuwtjes over de planeten, horoscopen en alles op het gebied van spiritualiteit en zelfontwikkeling

Astroloog Desiree van Toor Publicaties

Volwaardige astrologie gaat dan ook verder dan alleen jouw sterrenbeeld in de krant of een tijdschrift. Het biedt een krachtige manier om niet alleen inzicht in persoonlijkheid en temperament te krijgen, maar ook de uitdagingen en kansen van het leven ten volste te leren benutten. Lees hieronder de planetaire invloeden op ons wezen en geniet van de fascinerende patronen die het universum ons laat zien.


Blijf op de hoogte van de laatste spiriutele en Astrologische verandering en schrijf je direct in voor de maandelijkse Astrologische forecasts. Deelname is uiteraard gratis. Ga na Astrologische Forecasts.

Geen tijd, bekijk dan de video's hieronder......

Veel kijk en leesplezier 😏

🌎☄️2022, het einde van een ERA. De overgang naar 5D

In de overgang van de derde naar de vijfde dimensie zien we hele grote verschuivingen plaatsvinden. Niet alleen op wereldniveau, maar ook op persoonlijk niveau én individueel niveau. Er zijn op dit moment hele grote astrologische verschuivingen aan de gang. En we hebben met name de laatste 3 jaar hele interessante planetenverbindingen.

Zoals bekend gaan we over naar een hoger bewustzijn. We Laten de derde dimensie, dat wil zeggen de emotionele afhankelijkheid, de trauma's, angsten en de herinneringen van vorige generaties, wat opgeslagen ligt in onze cellen en in ons DNA, achter ons om de overstap te maken naar de vijfde dimensie, waar wij een geestelijk onafhankelijk bestaan gaan leiden. Dit hele proces is een heel zwaar proces voor de mensheid en gaat niet zonder slag of stoot. We worden geforceerd om oude overtuigingen los te laten, gebaseerd op oude angsten die diep in ons onderbewustzijn liggen opgeslagen en van generatie op generatie door zijn gegeven via onze bloedlijn en de maatschappij waar we in zijn opgegroeid. We kunnen zien dat de kosmos ons zeer goed gezind is en ons via de planeten en astroïden de handvatten en de energieën geeft om dit transitieproces te doorstaan en de mensheid naar een hogere trilling te brengen. We zien dan ook de laatste 3 jaar een uitzonderlijke reeks planetenstanden en verbindingen die we in honderden jaren niet gezien hebben. Vanaf november 2019 tot nu zien we een hele reeks veranderingen op collectief onderbewust niveau.

Dit werd in gang gezet toen Jupiter een exacte conjunctie maakte (voor veel astrologen nog een onbekend punt) met het galactisch centrum, wat zich op 27 graden Boogschutter bevindt, en tegelijkertijd Venus een conjunct maakte met Jupiter en het galactisch centrum. Op dat moment kwamen er hele sterke kosmische energieën naar de aarde en dit kon er zelfs voor zorgen dat we hypernerveus werden en overprikkeld raakten door alles wat we in één keer waar konden nemen. Deze conjunctie luidde dan ook een nieuw begin in en we zouden vele malen gevoeliger worden.  We zagen een hele grote opkomst van het bewust verbinden met gelijkgestemden, meditatiegroepen die het collectief probeerden te beïnvloeden. Deze verbinding zal met zekerheid nieuwe geloofssystemen brengen en een bewustwording van dingen zoals de kosmos, ons universum en de natuur.  

We maken dan even een kleine sprong naar 12 januari 2020. We hadden op dat moment een zeer intens, transformerend aspect tussen Saturnus, de heer van karma, discipline en restricties, conjunct Pluto, de heer van de onderwereld, dood en wedergeboorte. Deze transit wordt van oudsher verbonden aan dood en vernietiging. Kijken we terug in de geschiedenis dan zien wij dat de laatste keer dat deze transit plaatsgevonden heeft op deze graad in 1512 was, toen de protestantse revolutie uitbrak. Tijdens deze revolutie zijn veel mensen omgekomen. Maar de Protestantse revolutie bracht ook nieuwe geloofssystemen. We kunnen daaruit opmaken dat deze conjunctie tussen Pluto en Saturnus ook in 2020 veel veranderingen heeft gebracht. We zagen namelijk dat het Corona virus zijn opmars maakte en vele landen platgelegd heeft. We werden dan ook in een klap teruggezet in ons eigen persoonlijke energieveld. Met andere woorden werden wij geforceerd om ons emotioneel los te koppelen van onze dierbaren en werden we of we wilden of niet, in de vijfde dimensie gezet waar we in één keer helemaal op onszelf aangewezen waren en onszelf moesten leren vermaken gedurende de lockdowns. Maar het heeft ons ook veel positiefs gebracht. We zagen namelijk hele nieuwe ontwikkelingen, zoals dat de natuur zich in een hele korte tijd herstelde. We zagen ook dat mensen geforceerd werden om een beroep te doen op hun eigen creativiteit en inmiddels, nu drie jaar later, zien we een complete verschuiving op de arbeidsmarkt en dat mensen hele nieuwe eigen talenten ontwikkelden over de afgelopen jaren.

Dan maken we opnieuw een sprong in de tijd en kijken we naar 21 december 2020. We hadden een prachtige Jupiter-Saturnus conjunctie op 0 graden Waterman. Voor het eerst in 200 jaar. In tegenstelling tot de Saturnus-Pluto conjunctie van januari 2020, die meer oud karma zichtbaar maakte en veel dingen een halt toeriep, zien we tijdens de Jupiter-Saturnus conjunctie een hele andere frequentie. Want nu wordt van je gevraagd om je eigen autoriteit te zijn binnen de massa. Er zouden openingen zichtbaar worden. Niet alleen in de restricties van dat moment, maar ook in je eigen persoonlijke toekomst. Mogelijk dat jij, jezelf in een ander licht kon zien. Vanaf december 2020 kon je ook nieuwe mensen in je leven verwachten. Meer mensen van je eigen trilling en die meer afgestemd zijn op jouw nieuwe ik. Het is dus niet zo dat we de planeten aan en uit kunnen zetten maar het gaat hier om langlopende processen die geactiveerd worden tijdens zo een transit. De transit van Jupiter conjunct Saturnus op 0 graden Waterman zal dan ook zo’n 17 jaar in beslag nemen om volledig te manifesteren.  We zien vooral de eerste 2 à 3 jaar na deze conjunctie dat zich het meeste zal gaan voltooien dus dan zullen de grootste veranderingen zichtbaar worden. Dan maken we een volgende sprong en dat is in april 2022, toen we wederom een kosmisch spektakel konden zien en vooral voelen.

Op 23 april 2022 maakte Jupiter een conjunctie met Neptunus, de planeet van spiritualiteit, dromen, en fantasieën, maar ook illusie, en Venus, de planeet van verbinden, relateren, schoonheid en rijkdom, in het uiterst zachte en spirituele teken Vissen. Tijdens deze transit werd van ons gevraagd om te vergeven, te accepteren en los te laten, om ruimte te maken voor nieuwe dromen en fantasieën. Je volledig over te geven aan de wensen van ons universum en je mee te laten voeren op de kosmische energieën die je naar een hoger bewustzijn brengen. Deze planetenstand in het teken Vissen heeft ook 200 jaar geleden plaatsgevonden. In die periode werd de kleurenfotografie uitgevonden. We mogen dan ook aannemen dat er iets heel groots gaande is als we zoveel planetenstanden in een tijdsbestek van drie jaar hebben, die honderden jaren geleden ook plaatsgevonden hebben en die, in die periodes, grote collectieve veranderingen hebben gebracht. We zijn er nog niet helemaal. Dan hebben we natuurlijk midden juni. Toen hebben we een conjunctie gehad met Jupiter conjunct Chiron, conjunct Mars op 3 graden Ram. Dit betekent een totaal nieuw begin, nieuwe initiatieven maar dan vanuit je eigen perspectief. Niet langer beïnvloed door opvoeding, vrienden en relaties. Omdat Chiron erbij betrokken is, ligt de sleutel voor deze transit in je eigen persoonlijke onzekerheid. Kijk daarnaar, waar jij niet het gevoel had jezelf te kunnen zijn. We zien dus nu dat al die planeten een soort opvolging van elkaar zijn, dus dat de aspecten een navolging van elkaar zijn en wat Jupiter conjunct Mars, conjunct Chiron bracht, was dat de zaken en gebeurtenissen waar je erg onzeker over was, een hele andere wending kregen en kun je nu zien dat jouw grootste onzekerheden mogelijk weleens je grootste kracht zijn geworden. Je kunt nieuwe ideeën hebben, een nieuwe visie op bepaalde zaken of een nieuwe visie ten aanzien van jouw eigen toekomst. Belangrijk is om je in deze periode te verbinden met dat wat jij écht wil, zonder de invloed, toestemming of goedkeuring van familie, vrienden en relaties. Er wordt van jou gevraagd om diep naar binnen te gaan en jezelf af te vragen: is dit wat ik echt wil!!

We gaan nu nog een stap verder richting de toekomst en dat is op 31 juli/ 1 augustus, als Mars een innige omhelzing maakt met Uranus, de planeet van het individualisme, rebellie, opstand, plotselinge inzichten, innovaties en progressies en de Noordermaansknoop op 18 graden Stier raakt. De Noordermaansknoop is onze karmische wegwijzer. Daar waar we naartoe gaan en waar we onze focus op moeten richten. De laatste keer dat deze planetenstand heeft plaatsgevonden is ongeveer 2300 jaar geleden. Dat was toen Alexander de Grote Afghanistan binnenviel. Kijken we wederom terug in de geschiedenis, dan zien we dat er in die periode grote veldslagen waren en veel mensen om zijn gekomen maar Alexander de Grote bracht ook hele nieuwe innovatieve ideeën. Alexander de Grote maakte het mogelijk dat er een samenwerking ontstond tussen het huidige Europa en Azië. De handel bloeide tussen beide werelddelen op, huwelijken werden gesloten tussen Azië en Europa en mensen werden door zijn methodes veel individualistischer. We kunnen stellen dat Alexander de Grote een soort Bill Gates was en de brenger van sociale media anno 325 v Chr.

Terugkomend op juli 2022. Wat we kunnen verwachten is een totaal nieuwe energie en dus hele flitsende snelle energieën. Sowieso kunnen we nog flinke extremen in het weer en klimaat verwachten in de 2e helft van 2022. Dit hoort bij de nieuwe tijd en de 5e dimensie.  We zullen ons steeds bewuster worden van andere dimensies en vorige levens.  Vanaf juli 2022 kun je langzaam maar zeker flashbacks vanuit vorige levens krijgen, getriggerd in het nu. M.a.w. onze realiteit zoals we die kennen zal volledig veranderen. In de 5e dimensie overstijgen we tijd en ruimte. Dit betekent dat je op straat iemand tegen kunt komen en tegelijkertijd beelden ziet van dezelfde ontmoeting met dezelfde persoon, maar dan 300 jaar geleden ergens in Egypte.

We zien in de hele reeks bijzondere conjuncties een hele opsomming vanaf november 2019. Ook zien we dat er een soort opbouw in al de conjuncties zit. We zien dat de eerste conjunctie in Boogschutter plaatsgevonden heeft. Al die andere conjuncties die volgden, gebeurden in de daaropvolgende tekens tot Stier, wat het einde van een ERA inluidt. Dit is een tijd van volledige overgave. Stroom mee op de kosmische energieën en wees je bewust dat ook jij een steen bent in het bouwwerk van het goddelijke en de overgang naar de 5e dimensie.

Wil je meer weten over jouw rol in de geschiedenis, schrijf je dan in voor het karma & Reincarnatieweekend op 19,20 & 21 aug . a.s. ......


Ja, ik wil dolgraag de Astrologische nieuwsbrief ontvangen !!